Header-van-J-Holleman-Hoogwerkerverhuur
Voorwaarden

Voorwaarden J. Holleman Hoogwerkerverhuur BV

 • Prijzen:
  Alle prijzen zijn vermeld in Euro's. Prijzen zijn excl. BTW, brandstof, transport en montage of demontage.
 • Verzekering:
  Premie casco verzekering 5% van de bruto huurprijs wordt in rekening gebracht. Als u geen gebruik wilt maken van deze regeling kunt u dit schriftelijk melden. Overigens blijft huurder te allen tijde verantwoordelijk voor gehuurd materieel!
 • Transport:
  Machines kunnen door ons getransporteerd worden. Speciale machines worden uitsluitend door ons vervoerd!
 • Leveringsvoorwaarden:
  Voor alle leveringen gelden onze verhuurvoorwaarden, gedeponeerd bij de rechtbank Rotterdam.
 • Ondergrond:
  Verhuurder aanvaart nimmer aansprakelijkheid voor onderliggende vloeren en/of verhardingen
 • Huurperiode:
  Huur vangt aan bij het verlaten van ons bedrijf en eindigt bij terugkeer in ons bedrijf. Werkdag is max. 8 uur, week is max. 5 werkdagen. Gebruik tijdens meerdere shifts wordt overeenkomstig doorberekend
 • Schade:
  Schade aan of veroorzaakt met een machine dient terstond, doch uiterlijk binnen 12 uur schriftelijk gemeld te worden!
 • Storingen:
  Storingen dienen terstond en onverwijld bij verhuurder gemeld te worden.
 • Stralen:
  Straalwerkzaamheden met gebruikmaking van onze hoogwerkers is verboden, schade ten gevolge hiervan wordt onverwijld doorberekend
 • Opladen:
  Batterij aangedreven machines dienen ook na afloop van de werkzaamheden te worden opgeladen, zodat de machine weer ingezet kan worden. Indien dit nagelaten wordt zijn wij genoodzaakt eerstvolgende huurperiode aan u door te berekenen.
 • Aanhangers:
  Nimmer mag een machine onbeheerd achtergelaten worden langs de openbare weg. Uitsluitend in overleg met de verhuurder mag een machine met uitgezette stempels en voldoende geblokkeerde wielen worden neergezet in afwachting van het transport. Sleutels nooit in contact laten zitten!
   
HOLLEMAN Hoogwerkerverhuur logo
HOLLEMAN Hoogwerkerverhuur
Nieuws

=NIEUWS=

Nieuw in ons programma, diverse Spinhoogwerkers.

 

HOLLEMAN Hoogwerkerverhuur logo
HOLLEMAN Hoogwerkerverhuur